Bưu kiện, bưu phẩm thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh, cùng một số nhóm hàng đặc chủng khác sẽ được miễn thuế xuất – nhập khẩu kể từ ngày 1/10 tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hàng Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Thuế xuất – nhập khẩu.

So với quy đinh hiện hành (được áo dụng kể từ năm 2005), Nghị định mới sẽ bổ sung một số nhóm mặt hàng được miễn thuế, gồm: các loại bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được…

Ngoài ra, các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện được nhập cho dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích hoặc dự án địa bàn đặc biệt khó khăn sẽ được miễn trong vòng 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. Tuy vậy, việc miễn thuế sẽ không áp dụng với các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô, xe máy, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt…

Riêng hàng nhập khẩu để sản xuất, sau đó tái xuất thì được hoàn thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nguyên liệu nhập tương ứng trong thành phẩm. Nếu toàn bộ thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập thì được miễn thuế xuất.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục sử dụng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng để làm căn cứ tính thuế. Trong trường hợp các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá sẽ tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế khác vào cùng thời điểm.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/10 tới.